Προσωπικό Κέντρου

Μέλη ΔΕΠ

Ευάγγελος Μανωλόπουλος
Ευάγγελος Μανωλόπουλος

Διευθυντής
Καθηγητής Φαρμακολογίας, Φαρμακογονιδιωματικής και Ιατρικής Ακριβείας, Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ

Γεώργιος Κολιός
Γεώργιος Κολιός

MD, PhD, Ομότιμος Καθηγητής Φαρμακολογίας
Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ

Μέλη ΕΔΙΠ

Κωνσταντίνος Αρβανιτίδης
Κωνσταντίνος Αρβανιτίδης

MD, PhD, ΕΔΙΠ, Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Νικόλας Δόβρολης
Νικόλας Δόβρολης

MSc, PhD, Βιοπληροφορικός
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Υπότροφος, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ

Λεωνίδας Κανδηλογιαννάκης
Λεωνίδας Κανδηλογιαννάκης

MSc, PhD, Χημικός Μηχανικός,
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής,
Υπότροφος, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ

Δήμητρα Καρελή
Δήμητρα Καρελή

PhD, Μοριακή Βιολόγος & Γενετίστρια
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

Γεωργία Ράγια
Γεωργία Ράγια

PhD, Μοριακή Βιολόγος & Γενετίστρια
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
Υπότροφος, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ

Ειρήνη Φιλίδου
Ειρήνη Φιλίδου

MSc, PhD, Μοριακή Βιολόγος & Γενετίστρια
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
Υπότροφος, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ 

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Γεώργιος Λεονίδης
Γεώργιος Λεονίδης

MSc, Χημικός

Μιχάλης Σπαθάκης
Μιχάλης Σπαθάκης

MD Ιατρός

Γεσθημανή Ταραπατζή
Γεσθημανή Ταραπατζή

MSc, Μοριακή Βιολόγος & Γενετίστρια

Νέοι Ερευνητές

Δήμητρα Ανατολού
Δήμητρα Ανατολού

Μοριακή Βιολόγος & Γενετίστρια

Ναταλία Ατζεμιάν
Ναταλία Ατζεμιάν

Μοριακή Βιολόγος & Γενετίστρια

Γαβριέλα Βουλγαρίδου
Γαβριέλα Βουλγαρίδου

Διατροφολόγος

Ευαγγελία Καζάκη
Ευαγγελία Καζάκη

MSc, Χημικός

Μαριάνθη Κούρτη
Μαριάνθη Κούρτη

MSc, Μοριακή Βιολόγος & Γενετίστρια

Βασιλική Κωνσταντίνου
Βασιλική Κωνσταντίνου

Μοριακή Βιολόγος & Γενετίστρια 

Ανθή Μασλαρινού
Ανθή Μασλαρινού

Μοριακή Βιολόγος & Γενετίστρια

Μύρια Παλλήκαρου
Μύρια Παλλήκαρου

MSc, Μοριακή Βιολόγος & Γενετίστρια

Θεοδώρα Παρασκευά
Θεοδώρα Παρασκευά

MSc, Χημικός

Κωνσταντίνα Πορτοκαλλίδου
Κωνσταντίνα Πορτοκαλλίδου

MSc, Φαρμακοποιός

Μάριος Σιμόπουλος
Μάριος Σιμόπουλος

Προπτυχιακός Φοιτητής
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής ΔΠΘ

Παναγιώτης Τσικρικάς
Παναγιώτης Τσικρικάς

Φαρμακοποιός

Εριφύλη-Φιλοθέη Τσολάκογλου
Εριφύλη-Φιλοθέη Τσολάκογλου

DVM, Κτηνίατρος