Διεθνές κύρος

Διοικούσα Επιτροπή

Ευάγγελος Μανωλόπουλος
Ευάγγελος Μανωλόπουλος

Διευθυντής
Καθηγητής Φαρμακολογίας, Φαρμακογονιδιωματικής και Ιατρικής Ακριβείας, Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ

Γεώργιος Κολιός
Γεώργιος Κολιός

MD, PhD, Ομότιμος Καθηγητής Φαρμακολογίας
Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ

Κωνσταντίνος Αρβανιτίδης
Κωνσταντίνος Αρβανιτίδης

MD, PhD, ΕΔΙΠ, Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ