Μονάδα Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Θεραπευτικής Αγωγής και Τοξικολογικών Αναλύσεων

Μονάδα Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Θεραπευτικής Αγωγής και Τοξικολογικών Αναλύσεων
20+
Χρόνια Λειτουργίας
Πιστότητα & Εγκυρότητα

Μονάδα Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Θεραπευτικής Αγωγής και Τοξικολογικών Αναλύσεων

Μονάδα Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Θεραπευτικής Αγωγής και Τοξικολογικών Αναλύσεων
20+
Χρόνια Λειτουργίας

Το Εργαστήριο Φαρμακολογίας, επί σειρά ετών, λειτουργεί μονάδα Κλινικής Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας που εκτελεί βασικές αναλύσεις επιπέδων φαρμάκων και τοξικών ουσιών και προσφέρει αντίστοιχες υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (ΠΓΝΑ) και στις Διωκτικές και Δικαστικές Αρχές της Αν. Μακεδονίας και Θράκης. Παράλληλα, προσφέρει εργαστηριακή εμπειρία και γνώσεις στον τομέα της Θεραπευτικής Μέτρησης σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Επιστημών Υγείας (Τμήμα Ιατρικής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής) του ΔΠΘ. Διαθέτει προσωπικό, πλήρως καταρτισμένο επιστημονικά στον τομέα της Κλινικής Φαρμακολογίας και της Θεραπευτικής, το οποίο έχει συμμετοχή σε σημαντικές οργανωτικές και θεσμικές δομές με κύριο αντικείμενο το φάρμακο και τη θεραπεία. Πρόσφατα με την κατοχύρωση της εξειδίκευσης στην Κλινική Φαρμακολογία στην Ελλάδα, το Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ είναι ένα από τα τρία κέντρα που θα χορηγούν τη συγκεκριμένη εξειδίκευση.

Μονάδα Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Θεραπευτικής Αγωγής και Τοξικολογικών Αναλύσεων
20+
Χρόνια Λειτουργίας
Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Η Μονάδα Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Θεραπευτικής Αγωγής και Τοξικολογικών Αναλύσεων είναι σε θέση να προσφέρει ακριβείς αναλύσεις προσδιορισμού και ποσοτικοποίησης φαρμακευτικών και τοξικολογικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών παραγόντων, μεταβολιτών και άλλων μικρομορίων, σε όλα τα βιολογικά δείγματα. Οι αναλύσεις αυτές είναι χρήσιμες για:

 •    Φαρμακευτική παρακολούθηση, στήριξη κλινικών μονάδων 
 •    Τοξικολογικές αναλύσεις, ανίχνευση απαγορευμένων ουσιών
 •    Στήριξη κλινικών μελετών, ανάπτυξη φαρμάκων
 •    Στήριξη ερευνητικών προγραμμάτων
 •    Προληπτικός βιοχημικός έλεγχος σε νεογνά για πάνω από 29 διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων μεταβολικών νοσημάτων (διαταραχές αμινοξέων, οργανικές οξυουρίες, διαταραχές οξείδωσης λιπαρών οξέων, ανεπάρκεια βιοτινιδάσης κ.α.), διαταραχών της σύνθεσης ορμονών και άλλων παθήσεων, όπως η  κυστική ίνωση
 •    Έλεγχος ορμονικών διαταραχών σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες
 •    Στοχευμένη ταυτοποίηση βακτηριακών στελεχών για την ορθή χορήγηση αντιβιοτικών 
 •    Αντι-ντόπινγκ έλεγχος
 •    Ανίχνευση (φυτο)φαρμάκων και άλλων ουσιών στα τρόφιμα (π.χ. πρόσθετα) και αγροτικά προϊόντα για μονάδες ελέγχου, αγροτικούς συνεταιρισμούς και άλλες εταιρείες αγροτικού ενδιαφέροντος για την αντιμετώπιση κλινικών και ερευνητικών σκοπών.
Υπηρεσίες
Εξοπλισμός

Εξοπλισμός

Εξοπλισμός

Η Μονάδα Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Θεραπευτικής Αγωγής και Τοξικολογικών Αναλύσεων είναι εξοπλισμένη με δύο αυτόματους κλινικοχημικούς αναλυτές, τους Integra plus 400 (Roche) και Architect i2000 (Abbott), οι οποίοι στηρίζουν ημι-ποσοτικές αναλύσεις, καλύπτοντας τον φαινοτυπικό έλεγχο περισσότερων από 15 φαρμάκων με στενό θεραπευτικό εύρος και 6 απαγορευμένων ουσιών.

Εξοπλισμός
Ερευνητικές Δραστηριότητες

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Ερευνητικές Δραστηριότητες
Ερευνητικές Δραστηριότητες

Ανάπτυξη μεθόδων παρακολούθησης φαρμακευτικής αγωγής με Αντικαταθλιπτικά & Αντιψυχωσικά Φάρμακα

Παγκοσμίως με τις κλασσικές μεθόδους θεραπευτικής μέτρησης μπορούν να προσδιοριστούν τα επίπεδα μόνο των τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών. Αυτή η κατηγορία όμως φαρμάκων είναι η παλιότερη εκ των αντικαταθλιπτικών και χορηγείται σε ποσοστό μόνο 10% των ασθενών με κατάθλιψη. Για τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα που κυρίως χορηγούνται στην κατάθλιψη, τους εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs), ο προσδιορισμός των επιπέδων μπορεί να γίνει μόνο με χρήση πρωτοκόλλων σε συσκευή LC-MS/MS. Αντίστοιχα, για τα αντιψυχωσικά φάρμακα με τις κλασσικές μεθόδους θεραπευτικής μέτρησης δεν υπάρχει καμία δυνατότητα προσδιορισμού των θεραπευτικών τους επιπέδων. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον των ψυχιάτρων για τον προσδιορισμό των θεραπευτικών επιπέδων των αντιψυχωσικών φαρμάκων, κυρίως για λόγους ελέγχου συμμόρφωσης των ασθενών στη θεραπεία.

Ανάπτυξη μεθόδων παρακολούθησης φαρμακευτικής αγωγής με νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά

Τα νεότερα αντιπηκτικά τείνουν να αντικαταστήσουν τη χορήγηση ασενοκουμαρόλης στους ασθενείς με καρδιακή αρρυθμία (κολπική μαρμαρυγή) και ξεπερνούν παγκοσμίως σε πωλήσεις τα 16 δισεκατομμύρια δολάρια. Για τα φάρμακα αυτά δεν υπάρχει κανένας βιοχημικός έλεγχος προσδιορισμού της αντιπηκτικής τους δράσης με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προβλεφθεί εάν και πότε ένας ασθενής έχει αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας, μίας ιδιαίτερα σημαντικής και πολύ συχνά θανατηφόρου ανεπιθύμητης ενέργειας. Παγκοσμίως, η ιατρική κοινότητα αναγνωρίζει αυτό το μείζων θέμα και οι προσπάθειες στρέφονται στην ανάπτυξη μέτρησης της συγκέντρωσης των νεότερων αντιπηκτικών ώστε να δημιουργηθεί το θεραπευτικό εύρος της συγκέντρωσης των φαρμάκων αυτών, κάτι που μπορεί να γίνει μόνο με τη χρήση του εξοπλισμού LC-MS/MS.

Ανάπτυξη μεθόδων παρακολούθησης φαρμακευτικής αγωγής με νέα αντιεπιληπτικά

Η παρακολούθηση της θεραπευτικής αγωγής με νέα αντιεπιληπτικά είναι ιδιαίτερα σημαντική και άρρηκτα συνδεδεμένη με την τιτλοποίηση και προσαρμογή της δοσολογίας των φαρμάκων αυτών. Πρόσθετα με τη θεραπευτική μέτρηση των επιπέδων των αντιεπιληπτικών σε ορό και πλάσμα, το σάλιο και αποξηραμένες κουκίδες αίματος έχουν προκύψει ως δείγματα ιδιαίτερης χρηστικότητας και σημασίας για την παρακολούθηση της συγκέντρωσης. Η μέτρηση της συγκέντρωσης των νέων αντιεπιληπτικών με χρήση του εξοπλισμού LC-MS/MS θα βοηθήσει στην ορθή χρήση των φαρμάκων αυτών σε νεογνά, έγκυες, γηριατρικούς ασθενείς και άλλους ειδικούς πληθυσμούς.

Ανάπτυξη μεθόδων παρακολούθησης φαρμακευτικής αγωγής με φάρμακα κατά του AIDS

Σε αντίθεση με άλλα θεραπευτικά πεδία, η θεραπευτική παρακολούθηση των αντί-HIV φαρμάκων δεν είναι διαδεδομένη. Την τελευταία δεκαετία γίνονται συντονισμένες προσπάθειες, ώστε να προσδιοριστεί το θεραπευτικό εύρος της συγκέντρωσης των αντιρετροϊκών φαρμάκων και να μπορέσει να ενταχθεί στην κλινική ρουτίνα η θεραπευτική παρακολούθηση των φαρμάκων αυτών. Με χρήση του εξοπλισμού LC-MS/MS, το Εργαστήριο Φαρμακολογίας θα μπορέσει να είναι ανάμεσα στους πρωτοπόρους αυτής της διεθνούς πρωτοβουλίας και προσπάθειας.

Ανάπτυξη μεθόδων παρακολούθησης φαρμακευτικής αγωγής με Αντιβιοτικά

Τα αντιβιοτικά είναι ανάμεσα στα φάρμακα που χορηγούνται πιο συχνά σε βαριά ασθενείς, νοσηλευόμενους στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Πρόκειται για μία ομάδα ασθενών που εμφανίζει μεγάλη φαρμακοκινητική ποικιλομορφία κατά τη λήψη αντιβιοτικών. Η γνώση μας για τη σχέση ανάμεσα στη δοσολογία των αντιβιοτικών, το βαθμό έκθεσης και την κλινική τους δράση σε αυτή την ιδιαίτερη ομάδα ασθενών έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία. Η Θεραπευτική Παρακολούθηση των συγκεντρώσεων των αντιβιοτικών στο ορό είναι το πιο πρακτικό μέσο για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης των φαρμάκων, ωστόσο δεν χρησιμοποιείται ευρέως. Τα τελευταία δύο χρόνια, η θεραπευτική μέτρηση των αντιβιοτικών έχει γίνει πιο διαδεδομένη, ειδικά για τις β-λακτάμες, μία κατηγορία αντιβιοτικών για την οποία μέχρι πρόσφατα υπήρχε η πεποίθηση ότι έχουν ευρύ θεραπευτικό παράθυρο. Το Κέντρο Αριστείας Φαρμακολογικών Μελετών και Ιατρικής Ακριβείας IMPReS προσφέρει τη δυνατότητα στις μονάδες ΜΕΘ του ΠΓΝΑ και των άλλων νοσοκομείων της περιφέρειας να εφαρμόσουν πρωτόκολλα εξατομικευμένης χορήγησης ισχυρών αντιβιοτικών. 

Ανάπτυξη μεθόδων παρακολούθησης φαρμακευτικής αγωγής με Ασπιρίνη

Η προεκλαμψία, ένα υπερτασικό σύνδρομο το οποίο αναπτύσσεται κατά την κύηση, αποτελεί σημαντικό αίτιο νοσηρότητας και θνησιμότητας τόσο της μητέρας όσο και του εμβρύου. Για την πρόληψη του συνδρόμου στις εγκύους υψηλού κινδύνου χορηγείται ασπιρίνη. Ωστόσο, το σύνολο των γυναικών λαμβάνει την ίδια δόση αδιαφορώντας για τη μεγάλη ανομοιογένεια του συγκεκριμένου πληθυσμού και για τα πραγματικά επίπεδα της ασπιρίνης τα οποία επιτυγχάνονται. Παράλληλα, ενώ υπάρχει σημαντική αύξηση της συνολικής έκθεσης στην ασπιρίνη, οι επιπτώσεις-παρενέργειες της χορήγησης στο έμβρυο περιορίζονται μόνο στα περιγεννητικά συμβάματα. Υπάρχει επομένως ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον για (α) τη μελέτη των επιπέδων και της βιολογικής δραστικότητας της ασπιρίνης κατά την κύηση σε ατομικό επίπεδο, (β) την ανάδειξη των ιδιοσυστασιακών παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν τη φαρμακοκινητική, τον μεταβολισμό και τη δράση της ασπιρίνης, με ιδιαίτερη έμφαση στη φαρμακογενετική και (γ) τη νευροαναπτυξιακή μελέτη των απογόνων και συσχέτισή της με τα επίπεδα έκθεσης στην ασπιρίνη κατά την κύηση. Τα ερωτήματα αυτά μπορούν να διερευνηθούν με χρήση του εξοπλισμού LC-MS/MS σε συνδυασμό με τον εξοπλισμό των υπόλοιπων Μονάδων του Κέντρου Αριστείας IMPReS.