Μονάδα Κυτταρικών Μελετών

Μονάδα Κυτταρικών Μελετών
30+
χρόνια εμπειρίας
Το όραμά μας

Μονάδα Κυτταρικών Μελετών

Μονάδα Κυτταρικών Μελετών
30+
χρόνια εμπειρίας

Το Εργαστήριο Φαρμακολογίας διαθέτει μακράν εμπειρία σε in vitro κυτταρικές μελέτες που περιλαμβάνουν καλλιέργειες κυτταροσειρών και βλαστοκυττάρων, καθώς και απομόνωση και καλλιέργεια πρωτογενών κυττάρων. Ειδικότερα, το Εργαστήριο Φαρμακολογίας είναι ένα από τα λίγα διεθνώς εργαστήρια που εξειδικεύεται στην απομόνωση και καλλιέργεια υποεπιθηλιακών μυοϊνοβλαστών από βιοψίες παχέος εντέρου και πνεύμονα. Επιπλέον, τον τελευταίο χρόνο προσανατολίζεται και στον τομέα της αναγεννητικής ιατρικής, μέσω της χρήσης βλαστοκυττάρων ανθρώπινης προέλευσης. Από τις παραπάνω ερευνητικές δραστηριότητες έχουν προκύψει κατά την τελευταία 5ετία πέντε διδακτορικές διατριβές, ένας ικανός αριθμός διπλωματικών εργασιών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Κλινική Φαρμακολογία – Θεραπευτική» και ένας μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=kolios+g].

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Κέντρου Αριστείας Φαρμακολογικών Μελετών και Ιατρικής Ακριβείας IMPReS η Μονάδα έχει εξοπλιστεί με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και αποτελεί πρότυπη Μονάδα Κυτταρικών Μελετών. 

Μονάδα Κυτταρικών Μελετών
30+
χρόνια εμπειρίας
Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

H Μονάδα Κυτταρικών Μελετών παρέχει υπηρεσίες σε κλινικό, βιομηχανικό, καθώς και σε ερευνητικό επίπεδο. Ενδεικτικοί αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών είναι:

Α) Αιματολογικές Κλινικές Νοσοκομείων για τον φαινοτυπικό χαρακτηρισμό και ποσοτικοποίηση λεμφοκυττάρων του αίματος σε ασθενείς με λευχαιμίες, λεμφώματα ή ανοσοανεπάρκειες

Β) Κλινικές που ασχολούνται με μεταμοσχεύσεις για τον έλεγχο συμβατότητας μεταξύ δότη και λήπτη 

Γ) Κλινικές που ασχολούνται με αυτοάνοσα νοσήματα για τον εντοπισμό και ποσοτικοποίηση παθολογικών αυτό-αντισωμάτων 

Δ) Παθολογικές κλινικές για τον εντοπισμό και ποσοτικοποίηση του ιικού φορτίου σε ασθενείς που νοσούν από ιούς, όπως ο ιός HIV

Ε) Φαρμακοβιομηχανίες για την in vitro μελέτη νέων φαρμακολογικών ουσιών. Οι φαρμακολογικές ουσίες ελέγχονται ως προς την αποτελεσματικότητα και την τοξικότητά τους σε in vitro κυτταρικά μοντέλα μελέτης μιας νόσου. Ενδεικτικά, στην περίπτωση ενός αντι-καρκινικού παράγοντα, μελετάται η πιθανή κυτταροτοξική του δράση του υπό συνθήκες ή όχι φλεγμονής

ΣΤ) Υποστήριξη Βιοτραπεζών και κυρίως, του κόμβου του ευρωπαϊκού δικτύου βιοτραπεζών BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular resources Research Infrastructure - European Research Infrastructure Consortium) που εδράζεται στο Τμήμα Ιατρικής του ΔΠΘ

Ζ) Ερευνητικές υπηρεσίες σχετικά με την in vitro μελέτη παθογενετικών μηχανισμών διαφόρων νοσημάτων, καθώς και τον χαρακτηρισμό και ποσοτικοποίηση κυττάρων και βλαστοκυττάρων οποιουδήποτε ιστού.

Υπηρεσίες
Εξοπλισμός

Εξοπλισμός

Εξοπλισμός
 • Δύο επωαστήρες για καλλιέργειες ανθρώπειων και ζωικών κυττάρων και ιστών
 • Δύο θάλαμοι νηματικής ροής για την επεξεργασία ανθρώπειων και ζωικών κυττάρων και ιστών υπό άσηπτες συνθήκες
 • Δύο υδατόλουτρα για τη θερμική προετοιμασία όλων των απαραίτητων κυτταρολογικών αναλωσίμων
 • Μία φυγόκεντρος για τις καθημερινές ανάγκες τόσο της συγκεκριμένης Μονάδας, όσο και των υπολοίπων
 • Ένα μικροσκόπιο με κάμερα για ανοσοϊστοχημικές αναλύσεις
 • Ένα ανάστροφο μικροσκόπιο με φθορισμό και κάμερα για την καθημερινή παρατήρηση των κυττάρων, καθώς και για πιο σύνθετα ερευνητικά πρωτόκολλα, όπως η αθανατοποίηση πρωτογενών κυττάρων
 • Ένα στερεοσκόπιο με κάμερα για την παρατήρηση τρισδιάστατων κυτταρικών δομών, όπως τα εντερικά οργανίδια
 • Ένας μετρητής κυττάρων για τις καθημερινές ανάγκες της Μονάδας, όπως στις διαδικασίες ανακαλλιέργειας των κυττάρων.
 • Ένα μηχάνημα κυτταρομετρίας ροής για πρωτόκολλα ποσοτικού προσδιορισμού κυτταρικών πληθυσμών και παραγόντων έκφρασης σε αυτούς
 • Δύο ψυγειοκαταψύκτες για την αποθήκευση και διατήρηση αντιδραστηρίων και δειγμάτων τόσο της συγκεκριμένης Μονάδας, όσο και των υπολοίπων
 • Ένας καταψύκτης -80οC για την αποθήκευση και διατήρηση αντιδραστηρίων και δειγμάτων τόσο της συγκεκριμένης Μονάδας, όσο και των υπολοίπων
 • Δύο δοχεία υγρού αζώτου για τη διατήρηση κυττάρων και ιστών σε βαθιά κατάψυξη και την αποθήκευσή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
 • Ένας κλίβανος υγρής αποστείρωσης για την αποστείρωση μικρο-εξοπλισμού για επαναχρησιμοποίησή του, καθώς και την αποστείρωση βιολογικών υλικών για την ορθή απόρριψή τους
 • Ένας κλίβανος ξηρής αποστείρωσης για την ξήρανση υλικών σε άσηπτες συνθήκες και την αφαίρεση υγρασίας σε αποστειρωμένο μικρο-εξοπλισμό
 • Διάφορα μικρο-όργανα, όπως Vortex, ζυγός δύο δεκαδικών, αυτόματες πιπέττες, αναδευτήρες και ανακινητήρες, καθώς και ένα Thermoblock, για τις καθημερινές ανάγκες τόσο της συγκεκριμένης Μονάδας, όσο και των υπολοίπων.

 

Εξοπλισμός
Ερευνητικές Δραστηριότητες

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Ερευνητικές Δραστηριότητες
Ερευνητικές Δραστηριότητες

Απομόνωση και συλλογή μυοϊνοβλαστών από φυσιολογικά άτομα, ασθενείς με Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου (ΙΦΝΕ) και ασθενείς με Ιδιοπαθή Πνευμονική ίνωση (ΙΠΙ), στα πλαίσια δημιουργίας βιοτράπεζας

Οι υποεπιθηλιακοί μυοϊνοβλάστες είναι στρωματικά μεσεγχυματικά κύτταρα που εδράζονται υπό των επιθηλιακών κυττάρων και διαδραματίζουν κεντρικό παθοφυσιολογικό ρόλο στην εντερική και πνευμονική ίνωση. Το εργαστήριό μας διαθέτει μακρά εμπειρία στην απομόνωση, καλλιέργεια και μελέτη αυτών των κυττάρων και πλέον, συντηρεί και εμπλουτίζει καθημερινά βιοτράπεζα με υποεπιθηλιακούς μυοϊνοβλάστες από φυσιολογικά άτομα, αλλά και ασθενείς με ΙΦΝΕ ή ΙΠΙ, με σκοπό την προαγωγή της έρευνας εντός και εκτός Ελλάδας.

Ανάπτυξη τρισδιάστατων (3D) εντερικών δομών από βλαστοκύτταρα και δημιουργία in vitro μοντέλου για τη μελέτη της φλεγμονής και της ίνωσης

Σε πρόσφατη μελέτη μας αναπτύξαμε επιτυχώς Ανθρώπεια Εντερικά Οργανίδια από εμβρυικά βλαστοκύτταρα, δημιουργώντας ένα in vitro μοντέλο για τη μελέτη της εντερικής φλεγμονής και ίνωσης. Επιπλέον, έχουμε ήδη ξεκινήσει την ανάπτυξη εντεροειδών, τρισδιάστατων επιθηλιακών δομών που προέρχονται από βιοψίες εντερικού ιστού φυσιολογικών ατόμων και ασθενών με εντεροπάθειες, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία εξατομικευμένων μοντέλων μελέτης τόσο της εντερικής φλεγμονής και ίνωσης, όσο και της επίδρασης νέων φαρμακευτικών ουσιών.

Μελέτη της Επίδρασης των Προβιοτικών στον Φλεγμονώδη και Ινωτικό Φαινότυπο των Εντερικών Υποεπιθηλιακών Μυοϊνοβλαστών

Τα προβιοτικά έχουν σημαντικό ρόλο στις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου, καθώς μελέτες αναδεικνύουν τη συμβολή τους στην επούλωση τραυμάτων. Οι μυοϊνοβλάστες παίζουν κύριο ρόλο κατά την επούλωση του εντερικού βλεννογόνου και την ίνωση. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης διαφορετικών προβιοτικών στελεχών στη μεταναστευτική ικανότητα και ινωτική συμπεριφορά ανθρώπειων εντερικών υποεπιθηλιακών μυοϊνοβλαστών.

Ταυτοποίηση ανοσολογικών κυττάρων εντερικού βλεννογόνου ασθενών με ΙΦΝΕ

Οι ΙΦΝΕ αποτελούν χρόνια και ανίατα νοσήματα του γαστρεντερικού σωλήνα, με κύρια χαρακτηριστικά την υποτροπιάζουσα φλεγμονή και τη δημιουργία εντερικής ίνωσης. Οι τοπικοί πληθυσμοί ανοσοκυττάρων στον εντερικό βλεννογόνο φαίνεται να παίζουν κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη της χρόνιας φλεγμονής, καθώς καθορίζουν το ανοσολογικό προφίλ της νόσου. Με τη χρήση του κυτταρομετρητή ροής θα μπορέσουμε να χαρακτηρίσουμε αυτά τα κύτταρα, ως προς τον τύπο της ανοσολογικής απόκρισης που ανήκουν, βοηθώντας ιδιαίτερα τόσο στην κατανόηση των παθογενετικών μηχανισμών που διέπουν τις ΙΦΝΕ, όσο και στον καθορισμό της κατάλληλης βιολογικής θεραπείας για τους ασθενείς αυτούς. Μέσω της ταυτοποίησής τους θα αναδειχθούν ομάδες ασθενών με διαφορετικό ανοσολογικό προφίλ, καθώς και βιοδείκτες που να καταδεικνύουν μία καλύτερη ανταπόκριση σε συγκεκριμένους βιολογικούς παράγοντες.

Δημιουργία in vitro μοντέλου χρόνιας εντερικής φλεγμονής για τη μελέτη παθογενετικών μηχανισμών

Η χρόνια φλεγμονή παίζει κεντρικό ρόλο στην αιτιοπαθογένεια των ΙΦΝΕ, ενώ επιπλέον, φαίνεται να εμπλέκεται και στη δημιουργία εντερικής ίνωσης. Σε προηγούμενη μελέτη μας, μελετήσαμε την επίδραση των κυτταροκινών των διαφόρων τύπων ανοσολογικών αποκρίσεων στην ινωτική συμπεριφορά των εντερικών υποεπιθηλιακών μυοϊνοβλαστών και είδαμε ότι συγκεκριμένοι συνδυασμοί κυτταροκινών εμφανίζουν προ-ινωτικό χαρακτήρα. Στη Μονάδα Κυτταρικών Μελετών σχεδιάζουμε την ανάπτυξη ενός in vitro μοντέλου χρόνιας εντερικής φλεγμονής, τόσο για τη μελέτη των παθογενετικών μηχανισμών των ΙΦΝΕ, όσο και για την πιθανή του χρήση ως μοντέλο μελέτης νέων φαρμακευτικών ουσιών έναντι της φλεγμονής και της ίνωσης.

Μελέτη παραγόντων στη διεργασία της ίνωσης (πχ ΙΦΝΕ, Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση)

Προηγούμενες μελέτες του εργαστηρίου μας έχουν δείξει ότι διάφοροι προ-φλεγμονώδεις και προ-ινωτικοί παράγοντες κατέχουν σημαντικό ρόλο στη διεργασία της ίνωσης. Ενδεικτικά, έχει βρεθεί ότι οι εντερικοί μυοϊνοβλάστες εκφράζουν υποδοχείς κυτταροκινών διαφόρων τύπων ανοσολογικών αποκρίσεων και πως η έκφραση αυτή επηρεάζεται από τη δράση προ-φλεγμονωδών παραγόντων. Στη Μονάδα Κυτταρικών Μελετών μελετούμε περαιτέρω τη φυσιολογία αυτών των κυττάρων, καθώς και τους αιτιοπαθογενετικούς μηχανισμούς που οδηγούν στην εμφάνιση της ίνωσης, τόσο σε επίπεδο RNA με τη βοήθεια της Μονάδας Ιατρικής Ακριβείας, όσο και σε πρωτεϊνικό με τη βοήθεια της Μονάδας Πρωτεομικής – Μεταβολομικής.

Μελέτη των πλειοτροπικών δράσεων των νέων αντιπηκτικών φαρμάκων σε καλλιέργειες ενδοθηλιακών κυττάρων

Τα νέα αντιπηκτικά φάρμακα βρίσκονται στο προσκήνιο πολλών ερευνητικών μελετών από τη στιγμή της κυκλοφορίας τους το 2008. Το εργαστήριό μας διαθέτει σημαντική εμπειρία στην καλλιέργεια και επεξεργασία ενδοθηλιακών κυττάρων. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι ο έλεγχος των πλειοτροπικών δράσεων των αντιπηκτικών φαρμάκων σε in vitro καλλιέργειες ανθρώπινων ενδοθηλιακών κυττάρων, καθώς επίσης και η αναζήτηση των μηχανισμών που εμπλέκονται σε αυτές τις δράσεις.