Research & Development

Πρόσφατα Άρθρα
Σχετικά με την έρευνα & ανάπτυξη στο IMPReS

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόσφατα Άρθρα
Πρόσφατα Άρθρα
Εκπαιδευτική Τριημερίδα Ιατρικής Ακριβείας, Εργαστήριο Φαρμακολογίας – Κέντρο ΙMPReS, Αλεξανδρούπολη

Το Εργαστήριο Φαρμακολογίας και το κέντρο IMPReS διοργάνωσαν μια Τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδήλωση ως μέλος της Κοινοπραξίας «Online Pharmacogenomics & Personalized Medicine» (OPPM). Η τριημερίδα έλαβε χώρα το διάστημα 17-19 Ιουλίου, στην οποία επιστήμονες από την Αίγυπτο, τον Λίβανο και την Ισπανία μυήθηκαν στις πολλαπλές τεχνολογίες και τεχνικές του εργαστηρίου μας!

Η τριημερίδα ξεκίνησε με τις ομιλίες του καθηγητή Ευάγγελου Γ. Μανωλόπουλου που καλωσόρισε τους καλεσμένους στο εργαστήριο του ΙΜPReS, του καθηγητή Ahmed Wahid, συντονιστή του OPPM, καθώς και του καθηγητή Luis Valledor Gonzalez με ομιλία στο πεδίο της πρωτεομικής.

Η τριημερίδα χωρίστηκε σε 6 θεματικές ενότητες (modules), που αποτελούνταν από εισαγωγικές ομιλίες και πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο (hands-on), σε όλους τους τομείς της ερευνητικής δραστηριότητας του ΙΜPReS. Aναλυτικότερα οι ενότητες ήταν οι εξής:

  • Eνότητα 1 - Πρωτεομική στο εργαστήριο Φαρμακολογίας ΔΠΘ, Κωνσταντίνα Πορτοκαλλίδου, Γεώργιος Λεονίδης

Ηands-on: Εξοικείωση με  το LC-MS/MS - Προετοιμασία πρωτεομικού δείγματος - Πληροφορική ανάλυση πρωτεομικών δεδομένων

  • Eνότητα 2 – Kυτταροκαλλιέργειες, «In vitro and ex vivo models for disease and pharmacological studies (cell lines, primary cells, organoids)», Ειρήνη ΦΙλίδου, Λεωνίδας Κανδηλογιαννάκης, Γεσθημανή Ταραπατζή, Ναταλία Ατζεμιάν

Ηands-on: Μικροσκόπια (cell lines, primary cells, organoids) - δοκιμασία επούλωσης τραύματος στο κύτταρα

  • Eνότητα 3 – Φαρμακογενωμική, «Clinical Pharmacogenomics implementation», Γεωργία Ράγια
  • Ηands-on: Ογκολογία: DPYD (Γεωργία Ράγια) – Καταθλιπτικές διαταραχές (Μύρια Παλλήκαρου)
  • Eνό Read more
Υγεία & Ασφάλεια στα Εργαστήρια

Στις 17/07/2023 η ομάδα του Κέντρου Αριστείας Φαρμακολογικών Μελετών και Ιατρικής Ακριβείας (MIS 5047189), παρακολούθησε την εκπαίδευση με θέμα «Υγεία & Ασφάλεια στα Εργαστήρια», η οποία πραγματοποιήθηκε από την Δρ. Ευαγγελία Νένα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Υγιεινής, Κοινωνικής Ιατρικής και Ιατρικής της Εργασίας ΔΠΘ- Διευθύντρια του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ιατρικής- Κοινωνιολογίας. Η Δρ. Νένα επισκέφτηκε επίσης τους ερευνητικούς χώρους του εργαστηρίου και συζήτησε με το προσωπικό επί τόπου για θέματα υγιεινής και ασφάλειας, που μπορεί να προκύψουν και τρόπους αντιμετώπισης τους.

Η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγείας και ασφάλειας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της προετοιμασίας του εργαστήριου σχετικά με την εναρμόνιση  του με τις απαιτήσεις του Προτύπου Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015.

Read more
16η Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Βασικής και Κλινικής Φαρμακολογίας

Η ερευνητική ομάδα του Κέντρου Αριστείας Φαρμακολογικών Μελετών και Ιατρικής Ακριβείας IMPReS συμμετείχε στην 16η Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Βασικής και Κλινικής Φαρμακολογίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (27 Μαΐου 2023) με 2 προφορικές παρουσιάσεις και 5 αναρτημένες ανακοινώσεις (poster).

Η αναρτημένη ανακοίνωση της ερευνήτριας Μύριας Παλλήκαρου με τίτλο «Εφαρμογή της φαρμακογονιδιωματικής σε ψυχιατρικούς ασθενείς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης: συγκεντρωτικά δεδομένα 2006-2023» (Μύρια Παλλήκαρου, Γεωργία Ράγια, Θεοφάνης Βορβολάκος, Μαρία Σαμακουρή, Ευάγγελος Γ. Μανωλόπουλος) διακρίθηκε ως η καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση της Ημερίδας.

Οι δύο ομιλίες που παρουσιάστηκαν ήταν oι εξής:

  • Η υποψήφια διδάκτωρ Ναταλία Ατζεμιάν παρουσίασε προφορικά την εργασία με τίτλο «Decoding the molecular complexity of atrial fibrillation» (Ναταλία Ατζεμιάν, Νικόλας Δόβρολης, Γεωργία Ράγια, Γεώργιος Κολιός, Ευάγγελος Γ. Μανωλόπουλος).
  • Η ομιλία της ερευνήτριας Γαβριέλας Βουλγαρίδου είχε ως τίτλο: «Συγκριτική καταγραφή της εφαρμογής της θεραπευτικής μέτρησης φαρμάκων σε ελληνικά δημόσια νοσοκομεία: 2003-2021» (Γαβριέλα Βουλγαρίδου, Θεοδώρα Παρασκευά, Γεωργία Ράγια, Γεώργιος Κολιός, Κωνσταντίνος Αρβανιτίδης, Ευάγγελος Γ. Μανωλόπουλος).

Οι υπόλοιπες τέσσερις αναρτημένες ανακοινώσεις ήταν oι εξής:

  • Του υποψήφιου διδάκτωρα Γεώργιου Λεονίδη - «Development of Simple Protein Extraction and in-Solution Digestion Protocol for Bottom-up Proteomics Analysis» (Γεώργιος Λεονίδης, Κωνσταντίνα Πορτοκαλλίδου, Γεωργία Ράγι Read more
21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγµονωδών Νόσων του Εντέρου

Η ομάδα του IMPReS συμμετείχε στο συνέδριο με e-poster με την εργασία  «Διαλυτοί παράγοντες από μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα μειώνουν την πρωτεϊνική επαγόμενη έκφραση χημειοκινών σε ex vivo μοντέλο ανθρώπειων κολονοειδών» και συγγραφείς Κανδηλογιαννάκης Λ., Φιλίδου Ε., Σπαθάκης Μ., Ταραπατζή Γ., Δόβρολης Ν., Αρβανιτίδης Κ., Βαλάτας Β., Δρυγιαννάκης Ι., Βραδέλης Σ., Μανωλόπουλος E., Πασπαλιάρης Β., Κολιός Γ., καθώς και με την προφορική ανακοίνωση με τίτλο «Οι υποδοχείς των μεταβολιτών της εντερικής μικροχλωρίδας ως διαμεσολαβητές των φλεγμονωδών και ινωτικών διεργασιών στις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου· Μια βιοπληροφορική προσέγγιση.» με συγγραφείς Σπαθάκης Μ., Δόβρολης Ν., Ταραπατζή Γ., Φιλίδου Ε., Κανδηλογιαννάκης Λ., Βαλάτας Β., Δρυγιαννάκης Ι., Κολιός Γ., Αρβανιτίδης Κ., Μανωλόπουλος Ε., Βραδέλης Σ., η οποία έλαβε το 1ο βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης.

Read more
25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας

Η μεταδιδακτορική ερευνήτρια Γεωργία Ράγια στην ομιλία της με τίτλο "Γενετικός πολυμορφισμός στον πόνο" παρουσίασε τις υπηρεσίες του Κέντρου Αριστείας IMPReS με εφαρμογή στη φαρμακογονιδιωματική διαχείριση του πόνου.

Read more
29ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας

Ο καθηγητής Ευάγγελος Μανωλόπουλος στην ομιλία του με τίτλο "The revolution of pharmaco-omics opens new avenues in materializing precision pharmacotherapy" παρουσίασε τις δραστηριότητες του Κέντρου Αριστείας Φαρμακολογικών Μελετών και Ιατρικής Ακριβείας IMPReS στο πεδίο των -omics.

Read more
Διασύνδεση με την Βιομηχανία

Στο πλαίσιο συνάντησης με μέλη της ομάδας του Πάρκου Βιοτεχνολογίας Athens LifeTech Park, της ελληνικής φαρμακευτικής βιομηχανίας ΕΛΠΕΝ, συζητήσαμε τους στόχους, το όραμα και τα αποτελέσματα του Κέντρου Αριστείας Φαρμακολογικών Μελετών και Ιατρικής Ακριβείας IMPReS και τομείς συνεργασίας.

Read more
Falk Symposium 232: Inflammation of the upper and lower GI tract

Συμμετοχή του  IMPReS στο 232 Falk Symposium "nflammation of the upper and lower GI tract" που πραγματοποιήθηκε στο Bordeaux της Γαλλίας. Η ομάδα μας κέρδισε διάκριση για το poster "Microbial metabolite receptors as mediators of inflammatory and Fibrotic processes in Inflammatory Bowel Disease. A bioinformatics study" με συγγραφείς Spathakis M., Dovrolis N., Tarapatzi G., Filidou E., Kandilogiannakis L., Valatas V., Drygiannakis I., Kolios G, Arvanitidis K., Manolopoulos VG., Vradelis S.

Read more
7ο Συνέδριο Εκπαίδευσης και Έρευνας

Στο 7ο Συνέδριο Εκπαίδευσης και Έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το διάστημα 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου, η ομάδα εργασίας του Κέντρου Αριστείας Φαρμακολογικών Μελετών και Ιατρικής Ακριβείας IMPReS παρουσίασε την οργανωτική δομή, τους στόχους και τα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου.

Read more
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βασικής και Κλινικής Φαρμακολογίας

Η ερευνητική ομάδα του IMPReS συμμετείχε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βασικής και Κλινικής Φαρμακολογίας (7-9 Οκτωβρίου 2022, Άρτα) με 3 ομιλίες, 4 προφορικές παρουσιάσεις και 3 αναρτημένες ανακοινώσεις.

Read more

rss_feedRSS